13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich – konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-001/17

przez admin

W dniu 17 grudnia 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów do dofinansowania w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020 – konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17. Konkurs dotyczył obszarów rewitalizacji na terenie gmin miejskich, w których siedziby mają powiaty.

Dofinansowanie otrzymało 21 projektów, w tym 3 przygotowane przez naszych ekspertów:

• Projekt „REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA BIŁGORAJ” Wnioskodawca: Gmina Miasto Biłgoraj, wartość projektu: 19 199 932,64 zł, wartość dofinansowania: 11 379 631,93 zł

• Projekt „REWITALIZACJA MIASTA KRAŚNIK” Wnioskodawca: Miasto Kraśnik, wartość projektu: 18 138 222,74 zł, wartość dofinansowania: 11 141 548,38 zł

• Projekt „REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W ŁĘCZNEJ- II ETAP” Wnioskodawca: Gmina Łęczna wartość projektu: 15 979 405,15 zł, wartość dofinansowania: 11 316 329,83 zł

Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to aż 33,84 mln zł