Dokumenty strategiczne w ramach rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj oraz Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego

przez admin

Na podstawie umów o współpracę podpisanych z miastem Włodawa oraz z gminą Biłgoraj nasi eksperci opracowali dokumenty strategiczne miejskich obszarów funkcjonalnych Biłgoraja i Włodawy. Są to delimitacje ww. obszarów oraz strategie rozwoju do roku 2020. W dalszej kolejności są przygotowywane następujące dokumenty:

– Plan rozwoju przedsiębiorczości MOF Biłgoraj

– Plan rozwoju turystyki MOF Biłgoraj

– Strategia zagospodarowania terenów inwestycyjnych MOF Biłgoraj

– Plan działań w zakresie rozwoju współpracy sieciowej (klastrowej) przedsiębiorców na obszarze MOF Biłgoraj

– Strategia Rozwoju Turystyki Włodawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych WOF i MOF Biłgoraj:

www.wof.wlodawa.eu

www.mofbilgoraj.pl