Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – Konkurs zamknięty nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18

przez admin

W dniu 28 lutego 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów do dofinansowania w ramach Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Konkurs zamknięty nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18.
Dofinansowanie otrzymało 30 projektów, w tym 1 przygotowane przez naszych ekspertów:

Projekt „Utworzenie żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”, Wnioskodawca: Gmina Ryki, wartość projektu: 1 587 246,36 zł, wartość dofinansowania: 1 349 159,41 zł

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-2022-lista_projektow_ktore_spelnily_kryteria.html