Działanie 1.5 Bon na innowację

przez admin

W dniu 31 sierpnia 2018 r. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie opublikowała listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.5 Bon na innowację, konkurs nr RPLU.01.05.00-IP.01-06-001/18.
Dofinansowanie otrzymało 7 projektów, w tym 1 przygotowany przez naszych ekspertów.

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej klamki drzwiowej i okiennej dla Przedsiębiorstwa Metalowego WISBERG Sp. z o.o.”
Wnioskodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO METALOWE „WISBERG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kwota dofinansowania: 89 887,50 zł

Pełna lista rankingowa dostępna pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1753-rozstrzygniecie_konkursu.html
Obecnie trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie projektu.