Działanie 10.3 Programy profilaktyki zdrowotnej – Konkurs nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/18

przez admin

W dniu 16 stycznia 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów do dofinansowania w ramach Działania 10.3 Programy profilaktyki zdrowotnej RPO WL na lata 2014-2020 – konkurs nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/18
Dofinansowanie otrzymało 3 projektów, w tym 1 przygotowany przez naszego eksperta:

Projekt „Profilaktyka, diagnostyka i rehabilitacja pracowników PGKiM sp. z o.o. celem przeciwdziałania dezaktywacji zawodowej”, Wnioskodawca: Niepubliczny PielęgnacyjnoOpiekuńczy Zakład Opieki Zdrowotnej „Westa” Teresa Rocka. ALD GLOBAL GROUP Teresa Rocka, wartość projektu: 1 993 495,24 zł, wartość dofinansowania: 1 794 145,72 zł

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1931-lista_projektow_ktore_spelnily_kryteria.html