Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

przez admin

W dniu 15 czerwca 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
konkurs nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17.

Dofinansowanie otrzymało 65 projektów, w tym 4 przygotowanych przez naszych ekspertów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to 3 391 307,43 zł.

1.Tytuł projektu: „Dzienny Dom „Senior+” w Gminie Biłgoraj”

Wnioskodawca: Gmina Biłgoraj

Kwota dofinansowania: 1 915 931,58 zł

2. Tytuł projektu: „Jesień pełna życia – wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Kraśnik”

Wnioskodawca: Gmina Kraśnik

Kwota dofinansowania: 224 402,50 zł

3. Tytuł projektu: „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej”

Wnioskodawca: Gmina Poniatowa

Kwota dofinansowania: 706 705,00 zł

4. Tytuł projektu: „Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin w mieście Lublin”

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

Kwota dofinansowania: 544 268,35 zł

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1602-n_a.html