Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna – konkurs nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18

przez admin

W dniu 23 stycznia 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów do dofinansowania w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna RPO WL na lata 2014-2020 – konkurs nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18.
Dofinansowanie otrzymało 35 projektów, w tym 2 przygotowane przez naszych ekspertów:

• Projekt „Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym”, Wnioskodawca: Gmina Terespol, wartość projektu: 122 500,00 zł, wartość dofinansowania: 104 125,00 zł

• Projekt „Moje przedszkole w Gminie Frampol” Wnioskodawca: Gmina Frampol, wartość projektu: 214 500,00 zł, wartość dofinansowania: 182 325,00 zł

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1944-n_a.html