Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

przez admin

W dniu 30 sierpnia 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia –
projekty z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, konkurs nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-002/17.

Dofinansowanie otrzymało 7 projektów, w tym 1 przygotowany przez naszych ekspertów.

Tytuł projektu: „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie poprzez utworzenie nowych i reorganizację już istniejących świadczeń medycznych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej”
Wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Kwota dofinansowania: 945 389,97 zł

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1751-rozstrzygniecie_konkursu_nr_rplu_13_01.html