Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

przez admin

W dniu 30 sierpnia 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia –
projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, konkurs nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17.

Dofinansowanie otrzymało 60 projektów, w tym 1 przygotowany przez naszych ekspertów.

Tytuł projektu: „Wzmocnienie działań w zakresie dostępności i jakości usług w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie”
Wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Kwota dofinansowania: 89 862,85 zł

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1750-p_style_text_align_justify_28_sierpnia.html