Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17

przez admin

W dniu 29 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów do dofinansowania w ramach Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich, konkurs nr RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17.

Dofinansowanie otrzymały 53 projekty, w tym 5 przygotowanych przez naszych ekspertów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to aż 13 689 846,21 zł.

Tytuł projektu: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzez budowę i modernizację infrastruktury społecznej i socjalnej w miejscowościach Dyle i Nowy Bidaczów”
Wnioskodawca: Gmina Biłgoraj
Kwota dofinansowania: 3 885 233,65 zł
Wynik oceny: 92 pkt

Tytuł projektu: „Odbudowa zdegradowanego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Karpiówka”
Wnioskodawca: Gmina Kraśnik
Kwota dofinansowania: 841 331,10 zł
Wynik oceny: 92 pkt

Tytuł projektu: „Rewitalizacja obszarów podworskich w m. Serniki Kolonia”
Wnioskodawca: Gmina Serniki
Kwota dofinansowania: 3 849 913,55 zł
Wynik oceny: 92 pkt

Tytuł projektu: „Rewitalizacja parku w Zespole dworsko – parkowym w Żabikowie etap II i III”
Wnioskodawca: Gmina Radzyń Podlaski
Kwota dofinansowania: 2 154 626,47 zł
Wynik oceny: 84,5 pkt

Tytuł projektu: „Rewitalizacja Gminy Tuczna”
Wnioskodawca: Gmina Tuczna
Kwota dofinansowania: 2 958 741,44 zł
Wynik oceny: 84 pkt

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:
https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1983-p_w_dniu_29_stycznia_2019_roku_zarzad.html