Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2

przez admin

W dniu 15 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty

w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19

 

Dofinansowanie otrzymało 97 projektów, w tym 6 przygotowanych przez naszych ekspertów:

  • Projekt „Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie Pierwszym”, Wnioskodawca: Gmina Aleksandrów , wartość projektu:    1 143 963,26 zł, wartość dofinansowania: 741 947,44 zł
  • Projekt „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie”, Wnioskodawca: Gmina Urzędów,  wartość projektu: 2 434 172,15 zł, wartość dofinansowania: 1 822 431,86 zł
  • Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Biłgoraj”, Wnioskodawca: Gmina Miasto Biłgoraj, wartość projektu: 1 735 606,15 zł, wartość dofinansowania: 1 001 570,94 zł
  • Projekt „Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Nowa Wieś”, Wnioskodawca: Gmina Serniki, wartość projektu: 947 195,89 zł, wartość dofinansowania: 470 353,69 zł
  • Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie”, Wnioskodawca: Gmina Nałęczów, wartość projektu: 1 898 629,98 zł, wartość dofinansowania: 1 272 520,57 złProjekt „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku”, Wnioskodawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku, wartość projektu: 1 232 112,39 zł, wartość dofinansowania: 691 037,46 zł

 

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem:

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1688-rozstrzygniecie_konkursu_nr_rplu_05_02.html