EuroCompass napędzany słońcem!

przez admin

W dniu 2 czerwca br. na budynku Centrum Nowoczesnych Usług i Technologii rozpoczął się montaż paneli fotowoltaicznych. Dzięki tej inwestycji zostanie wykorzystane odnawialne źródło energii, jakim jest energia słoneczna. Ogniwa fotowoltaiczne będą służyć do produkcji energii wykorzystywanej do napędu pomp ciepła.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 w ramach Działania 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii, schemat A.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Nowoczesnych Usług i Technologii poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych i modernizację systemu ogrzewania” zakłada instalacje systemu PV składającego się ze 143 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 37,2 kWp oraz inwerterów zamieniających powstały z paneli prąd stały na prąd zmienny i dostosowujące napięcie i częstotliwość do parametrów wymaganych przez pompy ciepła.