Inne

Naszymi klientami są również instytucje związane z ochroną zdrowia (stacje pogotowia ratunkowego, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej), spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej, kościoły itd. Współpraca z tymi instytucjami koncentruje się głównie na przygotowaniu projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na poprawę infrastruktury do świadczenia określonych usług. Więcej na temat efektów naszej współpracy z organizacjami pozarządowymi można znaleźć poniżej:

Inne 2007-2013

1
kwota pozyskanego dofinansowania
1
liczba projektów

Inne 2014-2020

1
kwota pozyskanego dofinansowania
1
liczba projektów