Jednostki Samorządu Terytorialnego

Firma aktywnie współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, koncentrując się głównie na gminach i powiatach z województwa lubelskiego. Zakres współpracy obejmuje zarówno przygotowywanie dokumentów planistycznych (lokalne strategie rozwoju, plany gospodarki niskoemisyjnej, lokalne programy rewitalizacji), jak i opracowywanie wniosków aplikacyjnych składanych przez samorządy w celu uzyskania środków na rozwój określonej infrastruktury lub podniesienie jakości usług publicznych. Współpracujemy z ponad 70 jednostkami samorządowymi, oferując im kompleksowe usługi wsparcia, zarówno na etapie planowania strategicznego, jak i realizacji konkretnych projektów i przedsięwzięć. Więcej na temat efektów naszej współpracy z samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi można znaleźć poniżej:

Jednostki samorządu terytorialnego 2007-2013

1
KWOTA POZYSKANEGO DOFINANSOWANIA
1
LICZBA PROJEKTÓW

Jednostki samorządu terytorialnego 2014-2020

1
kwota pozyskanego dofinansowania
1
liczba projektów