Lubelskie laboratorium otwartych innowacji

na rzecz rozwoju inteligentnych miast

O nas

Inicjatywa Lublin Living Lab jest partnerskim przedsięwzięciem kilku lubelskich firm, której celem jest stworzenie centrum kompetencji w zakresie testowania i rozwoju inteligentnych modeli i rozwiązań biznesowych opartych w dużej mierze na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Wdrożenie w życie inicjatywy Lublin Living Lab było możliwe m.in. dzięki pomyślnej realizacji projektu pn. Lubelskie laboratorium otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast (ang. Lublin Living Lab for Smart Cities), współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

W rozwoju inicjatywy Lublin Living Lab uczestniczą takie firmy jak: EuroCompass Sp. z o.o. (http://www.eurocompass.pl); Smart Education International Sp. z o.o. (https://smarteducation.pl/); GIS-Expert Sp. z o.o. (https://gis-expert.pl/); Lubelska Akademia Rozwoju (http://akademiarozwoju.eu/); Bridge Agency (https://www.bridgeagency.pl/); Devcomm ICT (https://devcomm.pl/); ICN Projekty IT (https://it.icn.pl/); Biuro Analiz i Projektów Akustycznych Eko-Echo 

 

W Lublin Living Lab kierujemy się zasadą otwartości (głównie w odniesieniu do nowych partnerów i wyzwań), interdyscyplinarności (dzięki budowaniu synergii i umiejętnemu wykorzystaniu interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczania partnerów) oraz specjalizacji (głównie poprzez skupienie się na tworzeniu i testowaniu inteligentnych rozwiązań w wybranych obszarach rozwoju gospodarki i społeczeństwa.

Kompetencje i kadry

Dzięki bliskiej współpracy partnerów współtworzących Lublin Living Lab dysponujemy doświadczoną kadrą w zakresie tworzenia i testowania innowacyjnych modeli i rozwiązań w takich obszarach jak: strategiczne planowanie i zarządzanie; efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii; systemy analiz przestrzennych i środowiskowych; Internet rzeczy oraz przetwarzanie big data; przemysł 4.0; inteligentne narzędzia w zakresie turystyki, edukacji, handlu, rynku pracy etc.

Infrastruktura

Dysponujemy nowoczesną bazą usługowo-badawczą, zarówno jeśli chodzi o pomieszczenia biurowe i serwerowe, jak i narzędzia do tworzenia i testowania nowych rozwiązań. W skład istniejącej infrastruktury B+R wchodzą głównie wydajne systemy serwerowe do gromadzenia i przetwarzania danych, a także aplikacje do świadczenia dedykowanych usług badawczo-rozwojowych, w takich obszarach jak: planowanie przestrzenne; geoprzetwarzanie i wizualizacja 3D; prognozowanie i monitorowanie hałasu, mapowanie i modelowanie procesów biznesowych w oparciu o big data; projektowanie i zarządzanie sieciami Internetu rzeczy; rozwój interaktywnych narzędzi edukacyjnych i komunikacyjnych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości, beaconów, hologramów; monitorowanie zużycia energii w inteligentnych systemach oświetleniowych; prototypowanie nowych produktów z wykorzystaniem drukarek 3D. Ważnymi elementami wyposażenia laboratoryjnego Lublin Living Lab są urządzenia mobilne do zbierania danych w terenie, w tym: drony z kamerami do wykonywania zdjęć w fullHD i termowizji, przenośny system do monitorowania hałasu w mieście, sieć beaconów z urządzeniami komunikacji zwrotnej.

Model współpracy z klientami

Badania prowadzimy w modelu kreowania otwartych innowacji przy jak najwcześniejszym zaangażowaniu użytkowników końcowych,

dla których zwykle tworzone są konkretne aplikacje i rozwiązania. W ramach takiego podejścia zwykle realizowane są następujące działania:

1.uchwycenie, zrozumienie i zweryfikowanie interakcji użytkownika ( user) z nowymi produktami lub usługami na wczesnym etapie ich opracowywania;

2.przekształcenie pomysłów na wczesne prototypy, z którymi użytkownik może się stykać w realnym środowisku;

3.wypracowanie docelowego produktu/usługi w procesie zwinnego projektowania i wielokrotnego testowania;

4.zaprojektowanie modelu biznesowego dla wprowadzanego na rynku produktu lub usługi (m.in. poprzez analizę interesariuszy oraz segmentację rynku).

Prowadzenie badań i tworzenie innowacyjnych rozwiązań realizowane jest w trzech następujących po sobie etapach:

 

Oferowane usługi

Kontakt

ul. Vetterów 1,

20-277 Lublin

Phone :

48 81 440 80 90,

48 81 440 80 91

Email : kontakt@lublinlivinglab.com