Nasz produkt „Strategiczny plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 w gminie Bychawa do roku 2020” – nowe podejście do polityki niskoemisyjnej

przez admin

Z przyjemnością informujemy, Rada Miejska w Bychawie drogą Uchwały nr XXXVIII/256/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. zatwierdziła „Strategiczny plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 w gminie Bychawa do roku 2020”.

Opracowanie to jest jedną z pierwszych w województwie strategii racjonalnego zagospodarowania energią w gminie. Dokument ten wpisuje się w regulacje Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na przyjęty w grudniu 2008 r. pakiet klimatyczno-energetyczny „3×20”. Celem szczegółowym pakietu jest wprowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz osiągnięcia:

-zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (EGC) o 20% w 2020 r. w stosunku do 1990 r. przez każdy kraj członkowski,

-zwiększenia efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%,

-zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020 r.

Szczegółowa inwentaryzacja potrzeb gospodarki niskoemisyjnej gminy stanowiła podstawę do przygotowania działań inwestycyjnych ukierunkowanych na nowy okres programowania UE 2014-2020.

Do pobrania: http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Strategiczny_plan_dzialan_2_na_rzecz_redukcji_emisji_CO2_w_gminie_Bychawa_do_roku_2020.pdf