Nasz sukces – Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej

przez admin

Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian.

Priorytet inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się,
Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej
Nabór nr: RPLU.10.03.00-IZ.00-06-003/17

Dwa projekty przygotowane przez naszych ekspertów znalazły się w gronie 18 innych, którym przyznano dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania przyznanego naszym klientom wynosi: 1 212 20zł.

1.
Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej
Tytuł projektu: „Badania przesiewowe i działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane na wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego w podregionie chełmsko-zamojskim województwa lubelskiego”
Wnioskodawca:Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KardioNeuroMED Ewa Dudko
Kwota dofinansowania: 545 181,25

2.
Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej
Tytuł projektu: „Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego”
Wnioskodawca:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Kwota dofinansowania: 667 018,75