Nasz sukces – Działanie 7.3 RPO WL

przez admin

W dniu 05 marca 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza. Termin składania wniosków o dofinansowanie miał miejsce w terminie od 29.05.2017 r. do 30.06.2017 r.

Dofinansowanie otrzymało 12. projektów w tym 2 przygotowane przez naszych ekspertów. Projekt Gminy Nałęczów na etapie oceny merytorycznej otrzymał 97,5 pkt, natomiast projekt Gminy Tuczna otrzymał 96,5 pkt. Łączna kwota przyznanego dofinansowania dla ww. projektów to 2 386 387,41 zł.

Działanie: 7.3 Turystyka przyrodnicza

Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica i Gminy Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego „Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie”
Wnioskodawca: Gmina Nałęczów
Kwota dofinansowania: 814 878,45 zł

Działanie: 7.3 Turystyka przyrodnicza

Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo”
Wnioskodawca: Gmina Tuczna
Kwota dofinansowania: 1 571 508,96 zł

Pełna lista rankingowa dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod linkiem: https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1381-p_style_text_align_justify_27_lutego.html