LIVING LAB

Inicjatywa Lublin Living Lab jest partnerskim przedsięwzięciem kilku lubelskich firm, której celem jest stworzenie centrum kompetencji w zakresie testowania i rozwoju inteligentnych modeli i rozwiązań biznesowych opartych w dużej mierze na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Wdrożenie w życie inicjatywy Lublin Living Lab było możliwe m.in. dzięki pomyślnej realizacji projektu pn. Lubelskie laboratorium otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast (ang. Lublin Living Lab for Smart Cities), współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.