Usługi doradczo-szkoleniowe

EuroCompass Sp. z o.o. jest firmą świadczącą kompleksowe usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych. Specjalizujemy się głównie w planowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego, a także w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, szkół i instytucji naukowych, organizacji pozarządowych itp. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów, współfinansowanych głównie ze środków unijnych.

Zarządzanie przestrzenią

Inne obszary naszej specjalizacji to kompleksowe usługi w zakresie zarządzania przestrzenią, w tym planowanie przestrzenne oraz gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania.

Efektywność energetyczna

Jako firma jesteśmy również aktywni w przygotowywaniu i zarządzaniu projektami z zakresu efektywności energetycznej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych (w tym głównie ze słońca, wiatru i biomasy).W tym celu blisko współpracujemy z firmami z branży energetycznej i jednostkami badawczo-rozwojowymi w regionie i kraju. Posiadamy również własną instalację fotowoltaiczną (37,2 KW), która służy nam nie tylko do produkcji energii na własne potrzeby, ale również do testowania w praktyce technologii fotowoltaicznych.

Od lipca 2009 roku działamy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, Podstrefa Lublin na Felinie, gdzie mieści się siedziba naszej firmy oraz nowoczesna infrastruktura do prowadzenia doradztwa i szkoleń oraz świadczenia usług w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

Od ponad 10 lat blisko współpracujemy zarówno z lokalnymi jak i krajowymi firmami doradczo-usługowymi. Nasi pracownicy to doświadczeni eksperci z wieloletnim stażem w dziedzinie zarządzania projektami i świadczenia kompleksowych usług dla sektora publicznego i komercyjnego.

Jako rozwijająca się firma jesteśmy otwarci na współpracę z ciągle nowymi ludźmi. Różnorodność i specyfika naszej działalności sprawia, że u kandydatów do pracy oprócz solidnego wykształcenia, poszukujemy przede wszystkim kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz pracy zespołowej. Szczególnie zależy nam na współpracy z ludźmi młodymi rozpoczynającymi swoją karierę zawodową. Dlatego też w miarę możliwości rozwijamy system praktyk studenckich i staży absolwenckich. Preferowane przez nas kierunki studiów to: informatyka, ekonomia, geografia, socjologia. Zainteresowane osoby mogą wysyłać swoje CV wraz z listem wyjaśniającym dlaczego chcą podjąć współpracę z nami na adres: biuro@eurocompass.pl