Nowy Projekt w EuroCompass

przez admin

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2012 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dz. 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddz. 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

W ramach projektu 120 pracowników przedsiębiorstw objętych zostanie bezpłatnymi, profesjonalnymi szkoleniami z branży finansowo-księgowej, które zakończą się przystąpieniem do egzaminu państwowego uprawniającego do uzyskania certyfikatu księgowego, certyfikatu doradcy podatkowego lub licencji doradcy inwestycyjnego.

Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się pod koniec kwietnia 2012r.

Więcej informacji wkrótce na stronie internetowej projektu.