Organizacje pozarządowe

Z usług naszej firmy korzystają również organizacje pozarządowe, głównie fundacje i stowarzyszenia. Wśród stowarzyszeń głównymi klientami są lokalne grupy działania finansowane z programu Leader, dla których oferujemy usługi w zakresie przygotowania lokalnych strategii rozwoju wraz z systemem ich ewaluacji i aktualizacji. Blisko współpracujemy również z organizacjami zajmującymi się rozwojem zasobów ludzkich, ekonomią i integracją społeczną, a także kulturą i turystyką. Więcej na temat efektów naszej współpracy z organizacjami pozarządowymi można znaleźć poniżej:

Organizacje pozarządowe 2007-2013

1
Kwota pozyskanego dofinansowania
1
Ilość projektów

Organizacje pozarządowe 2014-2020

1
Kwota pozyskanego dofinansowania
1
Ilość projektów