Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

przez admin

W dniu 20 lutego 2015 r. prof. dr hab. Stanisław Baran, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz p. Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu EuroCompass Sp. z o.o. i p. Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu podpisali porozumienie wyrażające wolę wzajemnej współpracy. Jej przedmiotem będą miedzy innymi:

  1. Przygotowanie wniosków o wspólną realizację projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków będących w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
  2. Wzajemny udział w pracach i projektach naukowo-badawczych w oparciu o posiadaną bazę naukową, techniczną i dydaktyczną.
  3. Organizowanie staży i praktyk studenckich.
  4. Wzajemna promocja i wymiana wiedzy o możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć.
    Jesteśmy przekonani, że współpraca ta przyczyni się do dalszego rozwoju zarówno naszej firmy jak i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.