Program ROZWÓJ LOKALNY finansowany ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014-2021

Program ROZWÓJ LOKALNY finansowany ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014-2021 

W dniu 19 grudnia 2019 r. została opublikowana lista rankingowa zarysów projektów wybranych do II etapu naboru w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Na 212 zarysów projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną do II etapu zostały wybrane 54, w tym 2 przygotowane przez naszych ekspertów:

  • „BiłgoRAJ mieszkańców – tu chce się żyć!” – Miasto Biłgoraj – zarys projektu uplasował się na 4 pozycji z liczbą punktów 239,
  • „Kraśnik – przyjazne miasto” – Miasto Kraśnik – zarys projektu na 9 miejscu z liczbą punktów 229.

Wybór do II etapu konkursu oznacza okres intensywnej pracy nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego). Wdrożenie przygotowanych planów przez 15 miast, które otrzymają dofinansowanie przyczyni się do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.