PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorcy są ważnymi odbiorcami naszych usług. Zakres usług oferowanych przedsiębiorstwom obejmuje zarówno bieżące wsparcie doradcze (np. w zakresie opracowania i wdrożenia długofalowej strategii rozwoju firmy), jak i przygotowanie konkretnych przedsięwzięć składanych do współfinansowania z programów krajowych lub regionalnych. Przygotowujemy projekty o charakterze inwestycyjnym, badawczo-rozwojowym czy też marketingowym. Zwykle nasza współpraca rozpoczyna się na etapie identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, po czym następuje faza przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w celu zdobycia środków finansowych na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia. W przypadku uzyskania dofinansowania wspieramy przedsiębiorców również na etapie realizacji projektu, odpowiadając m.in. za procedury konkurencyjności przy zakupie określonych produktów i usług oraz zarządzanie projektem od strony rzeczowej i finansowej. Więcej na temat efektów naszej współpracy z przedsiębiorstwami można znaleźć poniżej:

Przedsiębiorstwa 2007-2013

1
Kwota pozyskanego dofinansowania
1
Ilość projektów

Przedsiębiorstwa 2014-2020

1
Kwota pozyskanego dofinansowania
1
Ilość projektów