Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

przez admin

W dniu 25 stycznia 2018 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował na swojej stronie internetowej listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej (nabór
wniosków odbył się w dniach od 28.08.2017 r do 29.09.2017 r.)

Dofinansowanie przyznano 18. projektom. Na liście znalazły się dwa projekty Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie na łączna kwotę dofinansowania 644 698,19 zł., które
zostały przygotowane przez naszych ekspertów.

1.
Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej
Tytuł projektu: „Profilaktyka chorób nowotworowych jelita grubego w celu zmniejszenia zachorowalności i
śmiertelności na terenie podregionu lubelskiego”
Wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Kwota dofinansowania: 541 505,94

2.
Działanie: 10.3 Programy polityki zdrowotnej
Tytuł projektu: „Programy profilaktyczne na poziomie krajowym w zakresie nowotworów:
rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego oraz dotyczące grup
jednostek chorobowych wymienionych w UP , w tym działania zwiększające
zgłaszalność na badania profilaktyczne”
Wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
Kwota dofinansowania: 103 192,25 zł

Pełną listę rankingową można znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod poniższym linkiem: https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1319-wyniki_oceny_merytorycznej.html