Rozpoczęcie prac nad Strategią rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”

przez admin

10 października 2014 r. w siedzibie naszej firmy nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy gmin w zakresie rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego (POF) „Aktywne Pogranicze”. Do projektu przystąpiło 12 gmin z powiatu bialskiego:

Gmina Janów, Podlaski, Gmina Kodeń, Gmina Konstantynów, Gmina Leśna Podlaska, Gmina Łomazy, Gmina Piszczac, Gmina Rokitno, Gmina Sławatycze, Miasto Terespol, Gmina Terespol, Gmina Tuczna i Gmina Zalesie.

Współpraca na rzecz utworzenia i rozwoju POF „Aktywne Pogranicze” będzie realizowana poprzez: dążenie do zacieśnienia współpracy w tych dziedzinach, które zostaną uznane przez wszystkie strony tworzące obszar funkcjonalny za niezbędne do pobudzania jego rozwoju społeczno-gospodarczego,

  • przygotowanie i wdrożenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”, w tym identyfikacja wspólnych projektów przyczyniających się do rozwoju obszaru funkcjonalnego,
  • podjęcie niezbędnych działań w celu przygotowania i realizacji przedsięwzięć przyczyniających się do rozwiązania wspólnych problemów oraz rozwoju samorządów współtworzących POF „Aktywne Pogranicze”,
  • wspólną promocję działań i projektów realizowanych na rzecz rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego aktywności POF „Aktywne Pogranicze”.

Eksperci naszej firmy rozpoczęli prace nad dokumentem strategii z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”, wynikających z krajowych i regionalnych dokumentów planistycznych przygotowanych na potrzeby wdrażania w Polsce polityki regionalnej do roku 2020.