przez admin

W dniu 25 kwietnia 2012 roku w siedzibie biura (ul. Vetterów 1.) odbyło
się spotkanie informacyjne na temat możliwości rozwoju lokalnych
systemów informacji przestrzennej (LSIP) współfinansowanych ze środków
RPO WL 2007-2013, w ramach działania 4.1 Społeczeństwo Informacyjne.
Organizatorami spotkania była firma „Eurocompass” we współpracy z
Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i firmami: GIS-EXPERT,
ESRI POLSKA, GIS Partner i E-STUDIO

Na spotkaniu poruszane były zagadnienia związane z warunkami i zasadami
aplikowania o środki w ramach działania 4.1. RPO WL oraz
przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie.

Uczestnicy spotkania mieli okazje zapoznać się z najnowocześniejszymi
rozwiązaniami w zakresie systemów informacji przestrzennej w innych
regionach Polski.