SYNTETYCZNY RAPORT PODSUMOWUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ WŁADZ GMINY W LATACH 2014-2018 – OFERTA

przez admin

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy przygotowanie syntetycznego raportu podsumowującego działalność władz gminnych w VII kadencji przypadającej na lata 2014-2018. Opracowany raport będzie prezentował rozwój gminy w wymiarze infrastrukturalnym, społecznym i gospodarczym z wykorzystaniem zestawu mierzalnych i obiektywnych wskaźników. Oprócz informacji na temat zrealizowanych kluczowych przedsięwzięć i inicjatyw, raport będzie zawierał również szczegółowe dane na temat wielkości środków finansowych, jakie napłynęły do gminy i jej mieszkańców na przestrzeni ostatnich 4 lat, wraz ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia i celów wykorzystania. W części końcowej raportu podejmiemy próbę określenia wyzwań i zadań rozwojowych gminy na kolejne lata – w kontekście przeanalizowanych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju gminy.

Gorąco zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo telefonicznie bądź mailowo:

Ryszard Boguszewski, tel. 605 577 606,
e-mail: ryszard.boguszewski@eurocompass.pl.