Uczelnie wyższe i jednostki naukowe

Z naszej oferty korzystają również uczelnie wyższe oraz jednostki naukowo-badawcze, wśród których należy wymienić: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnikę Lubelską, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Zakres współpracy obejmuje zarówno wsparcie w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem bazy dydaktyczno- naukowej uczelni wyższej lub instytutu, jak i opracowanie projektów stricte badawczych składanych do współfinansowania ze środków krajowych (np. w ramach środków z NCN i NCBiR) lub europejskich (np. ze środków Programu Horyzont 2020). Więcej na temat efektów naszej współpracy z instytucjami naukowymi można znaleźć poniżej:

Uczelnie wyższe i jednostki naukowe 2007-2013

1
Kwota pozyskanego dofinansowania
1
ilość projektów

Uczelnie wyższe i jednostki naukowe 2014-2020

1
Kwota pozyskanego dofinansowania
1
ilość projektów