Wykorzystanie biłgorajskiego potencjału kulturowego poprzez stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego „MOC HISTORII

przez admin

Pozyskaliśmy ponad 24 mln pln dofinansowania na projekt przedsiębiorców z zakresu infrastruktury turystycznej w Biłgoraju

Projekt konsorcjalny przedsiębiorców z Biłgoraja pt. „Wykorzystanie biłgorajskiego potencjału kulturowego poprzez stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego „MOC HISTORII”” uzyskał dofinansowanie ponad 24 mln PLN Wartość projektu szacowana jest na kwotę około: 43 mln PLN.

Projekt dotyczy stworzenia, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnego sieciowego produktu „MOC HISTORII” zlokalizowanego w województwie lubelskim w powiecie biłgorajskim, w mieście Biłgoraj oraz w gminie wiejskiej Biłgoraj.

Produkt lokuje się w obszarze produktu turystyki kulturowej. Punktem wyjścia do budowy sieciowego produktu turystycznego jest istniejące „Miasto na Szlaku Kultur Kresowych” (dalej w projekcie zwanym „Miasteczkiem”) oraz wielokulturowa, bogata historia Biłgoraja. Miasteczko zlokalizowane jest w dolinie Białej Łady, na
niezagospodarowanych przez lata terenach. Ma nawiązywać do klimatu architektonicznego wielokulturowych miasteczek kresowych z XIX i XXw. Wyróżnikiem na skalę międzynarodową jest odtworzony spalony dom Isaaca Bashevisa Singera, noblisty, który niegdyś mieszkał w Biłgoraju.

Koncepcja produktu MOC HISTORII zakłada jego dywersyfikację poprzez:

(1) rozwój funkcji turystycznych i paraturystycznych w obrębie samego miasteczka (w Biłgoraju),

(2) rozwój funkcji turystycznych i paraturystycznych poza „Miasteczkiem” zlokalizowanych w Biłgoraju i gminie sąsiedniej tj. Park Zabaw(nych) Historii (Biłgoraj) oraz KRESOWIA (gmina wiejska Biłgoraj).

W tym kontekście projekt bazuje na połączonych walorach naturalnych okolic Biłgoraja oraz walorach antropogenicznych samego miasta.

Źródło finansowania:
PO Polska Wschodnia
1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP