Wyniki konkursu do Działania 1.4 Schemat B RPO WL

przez admin

W dniu 13 stycznia 2014 r. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie opublikowała na swojej stronie internetowej listę rankingową
projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 1.4 Schemat B
Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów
ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii (nabór
wniosków odbył się w dniach od 31.10.2012 r. do 05.02.2013 r.).

Dofinansowanie przyznano 30 projektom na łączną wnioskowaną kwotę wsparcia 77 119
453,10 zł. W pierwszej „10” znalazło się 5 projektów firm, które
powierzyły nam przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (na łączną kwotę
dofinansowania 10 822 633,70 zł.)

Pełną listę rankingową można znaleźć na stronie LAWP pod poniższym linkiem:

http://www.lawp.lubelskie.pl/pdf/1_4b/10_12/12_10_projekty_wybrane.pdf

 

Gratulujemy naszym klientom, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach tego
konkursu. Są to: Agropom Sp. z o.o, Biuro Usług Technicznych – Dariusz
Fornal, KWANT PV Stanisław Pytlik, Marciniuk Agnieszka Agnes-Mar Firma
Handlowo-Usługowa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD-WSCHÓD Jan
Starownik.

Wszystkich przedsiębiorców, których projekty znalazły się na liście rankingowej,
zapraszamy do współpracy w zakresie rozliczania projektu. Szczegółowych
informacji na temat oferty w tym zakresie udzielają nasi specjaliści pod
numerami telefonów: 81 440 80 91 oraz 81 440 80 90.