Zakończenie prac nad Strategią rozwoju turystyki Krainy Lessowych Wąwozów

przez admin

W dniu 15 października 2014 r. w Nałęczowie odbyło się spotkanie podsumowujące prace nad „Strategią funkcjonalno-przestrzenną rozwoju turystyki Krainy Lessowych Wąwozów na obszarze funkcjonalnym Powiśle”. Strategia obejmuje 17 gmin położonych w powiatach: puławskim, opolskim, lubelskim, ryckim i kraśnickim, które wchodzą w skład Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszary gospodarczego wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych, wyznaczonego w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. Strategia wyznacza kierunki rozwoju turystyki na tym obszarze i wskazuje sieciowe produkty turystyczne Krainy Lessowych Wąwozów, z których kluczowym jest produkt „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą”.