Zakończenie prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki”

przez admin

31 marca 2015 roku zakończone zostały prace nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Zbiornik Wodny Oleśniki” wraz z programami rozwoju gmin należących do obszaru funkcjonalnego.

Obszar Funkcjonalny „Zbiornik Wodny Oleśniki” został utworzony w oparciu o partnerstwo 5 gmin wiejskich: Krasnystaw, Łopiennik Górny, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze i Trawniki. Obszar partnerstwa pokrywa się z obszarem bezpośredniego oddziaływania planowanego do utworzenia zbiornika wodnego Oleśniki.
Za potrzebą opracowania Zintegrowanej Strategii przemawiała przede wszystkim rosnąca presja globalna na większą koncentrację i specjalizację, zarówno w wymiarze tematycznym, jak i terytorialnym przy wykorzystaniu potencjałów decydujących o przewadze konkurencyjnej obszaru.