Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia wykładów w ramach szkolenia „Doradca podatkowy”

przez admin

EuroCompass Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie wykładów w ramach szkolenia „Doradca podatkowy” w ramach realizowanego projektu „Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.