Zapytanie ofertowe na usługę trenerską w ramach szkolenia „Doradca podatkowy”

przez admin

W związku z tym, iż w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 24 kwietnia 2012r.
zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi przeprowadzenia zajęć w
ramach szkolenia „Doradca podatkowy” w ramach realizowanego projektu „Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO”, do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.05.2012 r. do godz.
16.00, nie wpłynęły oferty na następujące części zapytania: II, III, IV, VI, VII natomiast oferta złożona na część I została wycofana.

Ponownie ogłasza się nabór ofert na usługę trenerską w ramach szkolenia „Doradca podatkowy”