Zapytanie ofertowe nr 1/Llab/2016 z dnia 31.10.2016 na „Rozbudowę budynku Centrum Nowoczesnych Usług i Technologii (CNUiT)” w ramach projektu Lubelskie laboratorium otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast”

przez admin

Zaproszenie do składania ofert na rozbudowę budynku Centrum Nowoczesnych Usług i Technologii (CNUiT) wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, systemem sygnalizacji pożaru, instalacją wentylacji mechanicznej, klimatyzacji pomieszczeń, c.o. i hydrantową, realizowaną w ramach projektu pt. „Lubelskie laboratorium otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast” w ramach RPO WL na lata 20142020, Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.