zapytanie ofertowe nr 2_2014 projekt Wyższy poziom IT

przez admin

Zapraszamy
do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Wyższy
poziom IT ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. (CPV-80000000-4-Usługi edukacyjne i
szkoleniowe).