Zapytanie ofertowe nr 4/2014 z dnia 17-11-2014 „Wyższy poziom IT”

przez admin

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Wyższy poziom IT ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (CPV-80000000-4-Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej oraz przeprowadzenie egzaminu akredytowanego w ramach projektu „Wyższy poziom IT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zacznik-nr-1-Formularz-oferty-4_2014Download

Zacznik-nr-2-Owiadczenie-NSRO-4_2014Download

Zacznik-nr-3-Owiadczenie-dotyczce-powiza-kapitaowych-i-osobowych-4_2014Download

Zacznik-nr-4-CV-i-deklaracja-uczestnictwaDownload

Zacznik-nr-4a-Owiadczenie-kadry-projekt-u-o-zaangaowaniu-w-realizacj-innych-pro-j-fin-w-ramach-POKLDownload

Zacznik-nr-4b-Owiadczenie-kadry-projekt-u-o-zatrudnieniu-w-instytucjach-uczestniczcy-ch-w-realizacji-PO-KLDownload

zapytanie-ofertowe-nr-4_2014-projekt-Wyszy-poziom-ITDownload