374

Liczba projektów, które uzyskały dofinansowanie

1332870686

Pozyskane dofinansowanie w PLN

11

Na rynku od lat

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY...

Oferujemy szerokie spektrum działalności

PRZYGOTOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO
GROMADZENIE I PRZERWARZANIE DANYCH PRZESTRZENNYCH
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
PROWADZENIE SZKOLEŃ
FUNDUSZ POŻYCZKOWY BARR S.A

Przygotowywanie i zarządzanie projektami

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem projektów o charakterze inwestycyjnym (głównie tych dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz nieinwestycyjnym  (np. finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego). Nasza usługa obejmuje identyfikację potrzeb klienta, przygotowanie wstępnej koncepcji i budżetu projektu, opracowanie biznes planu lub studium wykonalności, a także wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Na życzenie klienta zajmujemy się również doradztwem w zakresie wdrażania projektów oraz ich rozliczania. Od początku działalności naszej firmy przygotowaliśmy ponad 500 wniosków aplikacyjnych, z których prawie 90% otrzymało dofinansowanie. Na koniec 2017 r. łączna wartość pozyskanych dotacji dla naszych klientów przekroczyła 1 300 mln złotych, z czego ponad 900 mln zł  zostało pozyskanych z UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013, zaś 400 mln zł z obecnej perspektywy przypadającej na lata 2014—2020.

Szczegóły dotyczące projektów, które otrzymały dofinansowanie znajdują się w zakładce nasi klienci.

   

Planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego

Specjalizujemy się w opracowywaniu strategii rozwoju lokalnego dla gmin i powiatów oraz lokalnych grup działań. Opracowujemy również inne dokumenty o charakterze planistycznym, w tym programy ochrony środowiska, plany gospodarki niskoemisyjnej, lokalne programy rewitalizacji, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin itd. Aktywnie uczestniczymy w procesie aktualizacji strategii rozwoju województwa lubelskiego oraz regionalnej strategii innowacji. Ważnym obszarem naszych działań jest monitorowanie i ewaluacja wdrażanych strategii i planów rozwoju. Przez 11 lat opracowaliśmy ponad 100 dokumentów planistycznych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych

Posiadając dostęp do najnowszych rozwiązań GIS jesteśmy w stanie gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje w wymiarze przestrzennym. Wykonywane przez nas analizy danych przestrzennych mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju opracowaniach, w tym tych związanych z lokalnymi programami rewitalizacji, planami gospodarki niskoemisyjnej, ocenami oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych, studiami wykonalności dla inwestycji liniowych, opracowywaniem specjalistycznych analiz przestrzennych dla energetyki wiatrowej, solarnej i biogazowej itd.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

W ciągu ostatnich kilku lat zdobyliśmy bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów budowlanych, a także rozwojem odnawialnych źródeł energii. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie finansowania inwestycji związanych z budową instalacji biogazowych, wiatrowych i solarnych. Przygotowujemy biznes plany, analizy ekonomiczne i studia wykonalności dla konkretnych inwestycji w terenie. Posiadamy również własną instalację fotowoltaiczną (37,2 KW), która służy nam nie tylko do produkcji energii na własne potrzeby, ale również do testowania wydajności energetycznej i efektywności ekonomicznej wykorzystywanych technologii i rozwiązań.

Fundusz pożyczkowy BARR S.A.

Nasza firma prowadzi punkt Obsługi Klienta we współpracy z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. która realizuje projekt pn. „Instrument Finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. W ramach usługi udzielamy na miejscu porad dotyczących uzyskania pomocy i pomagamy w wypełnianiu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pożyczki.

Prowadzenie szkoleń

Posiadamy doskonałe zaplecze lokalowe do prowadzenia różnego rodzaju szkoleń. Oferujemy szkolenia otwarte, jak i indywidualne – dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Tematyka prowadzonych szkoleń jest dość szeroka i obejmuje głównie zagadnienia związane z rozwojem miast i obszarów wiejskich, finansami publicznymi, systemami informacji przestrzennej oraz szkoleniem kadr dla przedsiębiorców.

Nasz zespół

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą sprawdzającą się na różnych płaszczyznach biznesowych, nie bojącą się wyzwań i realizującą swoje zadania w 100%. Na przestrzeni ostatnich 10 lat zrealizowano ponad 400 projektów, a łączna kwota dofinansowania pozyskana przez naszych ekspertów to prawie 1 500 000 000 złotych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Chcielibyśmy zaproponować Tobie nasze usługi

Zadzwoń do nas

tel.: 48 81 440 80 90, 48 81 440 80 91

faks: 48 81 440 80 91, 48 81 440 80 92

+48 605 577 606 - Ryszard Boguszewski, Prezes Zarządu

+48 607 807 869 - Włodzimierz Styk, Wiceprezes Zarządu

+48 785 550 869 - Dział planowania i przygotowania projektów

+48 665 997 828 - Dział planowania i przygotowania projektów

Znajdź nas

EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin

Napisz do nas

biuro@eurocompass.pl